تحویل شش دستگاه مینی چیلر بالازن به ظرفیت 8 و 10 تن
تحویل شش دستگاه مینی چیلر بالازن به ظرفیت 8 و 10 تن کارفرمای این کار مهندس روحانی می باشد. نصب این دستگاه از جمله پروژه های مسکونی می باشد.    
تحویل یک دستگاه چیلر اسکرال به ظرفیت 18 تن نامی
تحویل یک دستگاه چیلر اسکرال به ظرفیت 18 تن نامی کارفرمای این کار کانی فرآور طوس می باشد. نصب این دستگاه از جمله پروژه های اداری می باشد.
تحویل دو دستگاه چیلر اسکرال180تن تبرید
دو دستگاه چیلر اسکرال 180تن تبرید جهت پروژه هتل شاهد واقع در خیابان شیرازی تحویل داده شد.    
روز مهندس مبارک
مهندسی یعنی استفاده از علم برای یافتن راه حل های خلاقانه
پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی
حضور شرکت آریا تهویه خراسان در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی
تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی بیمارستان طالقانی تربت جام
تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی 20000 CFM و 900 CFM به بیمارستان طالقانی شهرستان تربت جام
تحویل و راه اندازی دستگاه هواساز تبخیری دو مرحله ای پروژه مسکونی آقای طوسی
تحویل و راه اندازی دستگاه هواساز تبخیری دو مرحله ای توسط گروه آریا تهویه
هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
حضور شرکت آریا تهویه خراسان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران در تاریخ 29 مهرماه تا 2 آبان ماه 1398