فن کویل، کوچکترین جزء سیستم تهویه مطبوع می باشد که حداقل از اجزای موتور، فن دمنده هوا و کویل تشکیل شده است و در انواع سقفی توکار و کانالی توسط شرکت آریا تهویه تولید و توزیع می گردد. با اتصال فن کویل به چیلر و پکیج و عبور هوا از بین کویل های سرد یا گرم، گرمایش و سرمایش در فصول مورد نیاز تامین می گردد و دمای هراتاق توسط ترموستات نصب شده کنترل می گردد. فن کویل ها مصارف مسکونی، تجاری و صنعتی دارند.

فن کویل، کوچکترین جزء سیستم تهویه مطبوع می باشد که حداقل از اجزای موتور، فن دمنده هوا و کویل تشکیل شده است و در انواع سقفی توکار و کانالی توسط شرکت آریا تهویه تولید و توزیع می گردد. با اتصال فن کویل به چیلر و پکیج و عبور هوا از بین کویل های سرد یا گرم، گرمایش و سرمایش در فصول مورد نیاز تامین می گردد و دمای هراتاق توسط ترموستات نصب شده کنترل می گردد. فن کویل ها مصارف مسکونی، تجاری و صنعتی دارند.

ویژگی های فن کویل سقفی (Ceiling Fan Coil) آریا تهویه خراسان

 • هوادهی از 200 CFM الی  1600 CFM
 • طراحی شده در 8 مدل با هوادهی متنوع

مزایا

 • حداقل ابعاد  قابل طراحی
 • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپلین قابل شستشو
 • جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا
 • الکترو موتور تکفاز با سه دور
 • رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای
برچسب ها:

مشخصات فنی فن کویل سقفی تو کار

  • هوادهی C.F.M (m3/h)
   • High 210 (356)
   • Med 160 (272)
   • Low 120 (204)
  • سرمایش کل Btu/h (Kw)
   • High 6699 (2)
   • Med 5706 (1.7)
   • Low 4522 (1.3)
  • سرمایش محسوس Btu/h (Kw)
   • High 4899 (1.76)
   • Med 4133 (1.4)
   • Low 32.54 (1.2)
  • دبی جریان آب Lit/h (Gpm)
   • High 295 (1.3)
   • Med 250 (1.1)
   • Low 204 (0.9)
  • گرمایش Btu/h (Kw)
   • High 12725 (3.7)
   • Med 10700 (3.1)
   • Low 9380 (2.7)
  • شدت صدا db
   • High 37
   • Med 33
   • Low 26
  • وزن
   • Kg 19
  • مصرف برق A
   • High 0.22
   • Med 0.17
   • Low 0.14
  • V-Ph-Hz
   • -- 220-1-50
  • لوله ورودی و خروجی
   • in 3/4
  • ابعاد
   • L (CM) 55
   • D (CM) 48
   • H (CM) 25
  • هوادهی C.F.M (m3/h)
   • High 326 (554)
   • Med 277 (470)
   • Low 201 (341)
  • سرمایش کل Btu/h (Kw)
   • High 10358 (3)
   • Med 9128 (2.7)
   • Low 7320 (2.1)
  • سرمایش محسوس Btu/h (Kw)
   • High 7471 (2.1)
   • Med 4133 (1.4)
   • Low 3254 (1.2)
  • دبی جریان آب Lit/h (Gpm)
   • High 454.2 (2)
   • Med 409 (1.8)
   • Low 341 (1.5)
  • گرمایش Btu/h (Kw)
   • High 19170 (5.6)
   • Med 16740 (4.9)
   • Low 12400 (3.6)
  • شدت صدا db
   • High 37
   • Med 34
   • Low 26
  • وزن
   • Kg 22
  • مصرف برق A
   • High 0.26
   • Med 0.19
   • Low 0.15
  • V-Ph-Hz
   • -- 220-1-50
  • لوله ورودی و خروجی
   • in 3/4
  • ابعاد
   • L (CM) 65
   • D (CM) 48
   • H (CM) 25
  • هوادهی C.F.M (m3/h)
   • High 384 (654)
   • Med 350 (595)
   • Low 260 (442)
  • سرمایش کل Btu/h (Kw)
   • High 12750 (3.7)
   • Med 11830 (3.5)
   • Low 9350 (2.7)
  • سرمایش محسوس Btu/h (Kw)
   • High 9044 (2.6)
   • Med 8364 (2.4)
   • Low 6541 (1.9)
  • دبی جریان آب Lit/h (Gpm)
   • High 590 (2.6)
   • Med 545 (2.4)
   • Low 431 (1.9)
  • گرمایش Btu/h (Kw)
   • High 22947 (6.7)
   • Med 21200 (6.2)
   • Low 16513 (4.8)
  • شدت صدا db
   • High 39
   • Med 35
   • Low 29
  • وزن
   • Kg 25
  • مصرف برق A
   • High 0.34
   • Med 0.27
   • Low 0.22
  • V-Ph-Hz
   • -- 220-1-50
  • لوله ورودی و خروجی
   • in 3/4
  • ابعاد
   • L (CM) 75
   • D (CM) 48
   • H (CM) 25
  • هوادهی C.F.M (m3/h)
   • High 614 (1043)
   • Med 510 (867)
   • Low 370 (629)
  • سرمایش کل Btu/h (Kw)
   • High 20000 (5.9)
   • Med 17356 (5.1)
   • Low 13448 (3.9)
  • سرمایش محسوس Btu/h (Kw)
   • High 14121 (4.1)
   • Med 12137 (3.6)
   • Low 9312 (2.7)
  • دبی جریان آب Lit/h (Gpm)
   • High 908 (4)
   • Med 795 (3.5)
   • Low 613 (2.7)
  • گرمایش Btu/h (Kw)
   • High 35490 (10.4)
   • Med 30450 (8.9)
   • Low 23270 (6.8)
  • شدت صدا db
   • High 40
   • Med 36
   • Low 32
  • وزن
   • Kg 28
  • مصرف برق A
   • High 0.36
   • Med 0.29
   • Low 0.24
  • V-Ph-Hz
   • -- 220-1-50
  • لوله ورودی و خروجی
   • in 3/4
  • ابعاد
   • L (CM) 92
   • D (CM) 48
   • H (CM) 25
  • هوادهی C.F.M (m3/h)
   • High 750 (1274)
   • Med 660 (1120)
   • Low 520 (884)
  • سرمایش کل Btu/h (Kw)
   • High 25155 (7.4)
   • Med 20944 (6.1)
   • Low 18800 (5.5)
  • سرمایش محسوس Btu/h (Kw)
   • High 17495 (5.1)
   • Med 14474 (4.2)
   • Low 12950 (3.8)
  • دبی جریان آب Lit/h (Gpm)
   • High 1136 (5)
   • Med 954 (4.2)
   • Low 863 (3.8)
  • گرمایش Btu/h (Kw)
   • High 43600 (12.8)
   • Med 36000 (10.6)
   • Low 32140 (9.4)
  • شدت صدا db
   • High 42
   • Med 38
   • Low 33
  • وزن
   • Kg 40
  • مصرف برق A
   • High 0.7
   • Med 0.54
   • Low 0.43
  • V-Ph-Hz
   • -- 220-1-50
  • لوله ورودی و خروجی
   • in 3/4
  • ابعاد
   • L (CM) 110
   • D (CM) 48
   • H (CM) 25
  • هوادهی C.F.M (m3/h)
   • High 1065 (1809)
   • Med 840 (1420)
   • Low 640 (1080)
  • سرمایش کل Btu/h (Kw)
   • High 36128 (10.6)
   • Med 29910 (8.8)
   • Low 24000 (7)
  • سرمایش محسوس Btu/h (Kw)
   • High 24168 (7.1)
   • Med 20470 (6)
   • Low 16349 (4.8)
  • دبی جریان آب Lit/h (Gpm)
   • High 1635 (7.2)
   • Med 1363 (6)
   • Low 1090 (4.8)
  • گرمایش Btu/h (Kw)
   • High 61380 (18)
   • Med 50435 (14.8)
   • Low 40160 (11.8)
  • شدت صدا db
   • High 44
   • Med 40
   • Low 38
  • وزن
   • Kg 45
  • مصرف برق A
   • High 1.6
   • Med 1.2
   • Low 0.95
  • V-Ph-Hz
   • -- 220-1-50
  • لوله ورودی و خروجی
   • in 3/4
  • ابعاد
   • L (CM) 135
   • D (CM) 48
   • H (CM) 25
  • هوادهی C.F.M (m3/h)
   • High 1180 (2005)
   • Med 970 (1640)
   • Low 720 (1216)
  • سرمایش کل Btu/h (Kw)
   • High 41280 (12)
   • Med 35583 (10.4)
   • Low 31720 (9.3)
  • سرمایش محسوس Btu/h (Kw)
   • High 28170 (8.3)
   • Med 24190 (7)
   • Low 21500 (6.3)
  • دبی جریان آب Lit/h (Gpm)
   • High 1885 (8.3)
   • Med 1612 (7.1)
   • Low 1431 (6.3)
  • گرمایش Btu/h (Kw)
   • High 69000 (20.2)
   • Med 59220 (17.4)
   • Low 52574 (15.4)
  • شدت صدا db
   • High 44
   • Med 40
   • Low 38
  • وزن
   • Kg 52
  • مصرف برق A
   • High 2.5
   • Med 1.7
   • Low 1.4
  • V-Ph-Hz
   • -- 220-1-50
  • لوله ورودی و خروجی
   • in 3/4
  • ابعاد
   • L (CM) 170
   • D (CM) 48
   • H (CM) 27
guest
امتیاز به محصول
بازخوردهای درون خطی
نمایش همه نظرات