تاریخچه کمپانی Trane
   کمپانی Trane کمپانی Trane یک شرکت تولیدکننده در زمینه سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع و تبرید است . این شرکت زیرمجموعه شرکت Technologies Trane می باشد Trane و دفتر مرکزی Trane در ایرلند قرار دارد . بیش از 29،000 نفر را در 104 مکان تولیدی در 28 کشورجهان مشغول به کار کرده است […]