تحویل دو دستگاه چیلر اسکرال180تن تبرید
دو دستگاه چیلر اسکرال 180تن تبرید جهت پروژه هتل شاهد واقع در خیابان شیرازی تحویل داده شد.    
روز مهندس مبارک
مهندسی یعنی استفاده از علم برای یافتن راه حل های خلاقانه
پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی
حضور شرکت آریا تهویه خراسان در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی
تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی بیمارستان طالقانی تربت جام
تحویل دو دستگاه هواساز سرمایشی گرمایشی 20000 CFM و 900 CFM به بیمارستان طالقانی شهرستان تربت جام
هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
حضور شرکت آریا تهویه خراسان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران در تاریخ 29 مهرماه تا 2 آبان ماه 1398