چیلر تک مدار ACSL

چیلرهای اسکرال تک مدار آریا تهویه با استفاده از یک مدار تبرید در ظرفیت های 10 ، 12 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 تن تبرید تولید میگردد که درصورت نیاز به کنترل ظرفیت در چیلر تک مدار ACSL میتوان با استفاده از روش های تندم یا تریوز به ترتیب به صورت 2 و 3 پله ای این کنترل را انجام داده و همزمان از مزایای کاهش هزینه به جهت تک مدار بودن بهره برد. از چیلر های تک مدار عموما در ظرفیت های پایین و برای ساختمان هایی استفاده می شود که در بازه زمانی عملکرد اختلاف بار سرمایی زیادی ندارند .

چیلر اسکرال هواخنک تک مدار

چیلر اسکرال تک مدار

مدار چیلر اسکرال چیست ؟

به تعداد خط تبرید در یک چیلر مدار گفته میشود ، که غالبا هر کمپرسور به یک مدار تبرید متصل میگردد . در چیلرهای اسکرال تک مدار ACSL با توجه به محدودیت در ظرفیت های کمپرسور اسکرال جهت رسیدن به ظرفیت های بالا می بایست از چند کمپرسور و به صورت پله ای استفاده نمود .
همچنین در مواردی که نوع کاربری ساختمان به گونه ای است که در زمان های مختلف در طول شبانه روز بار سرمایی تغییر میکند از چیلرهای اسکرال با آرایش پله ای استفاده میگردد . همچنین انتقال حرارت در چیلر بر عهده خط تبرید می باشد که ارتباط کمپرسور ، اواپراتور و کندانسور را برقرار مینماید .
اما در مواردی که بخواهیم ظرفیت هر مدار چیلر هواخنک اسکرال تک مدار ACSL را نیز به صورت پله ای کنترل کنیم میتوانیم از روش های تندم و تریوز در طراحی مدار تبرید استفاده کنیم .

مدار تبرید چیلر اسکرال

مدار چیلر هوایی اسکرال تک مدار

روش تندم (TANDEM)  :

در صورتیکه قصد کنترل ظرفیت بار سرمایی را به صورت پله ای در مدارهای چیلر اسکرال کندانسور هوایی را داشته باشیم ، میتوانیم با روش تندم 2 کمپرسور را به یک مدار تبرید متصل کنیم . به این صورت که دو کمپرسور از نوع تندم به صورت موازی در یک مدار تبرید نصب میگردد ، که ظرفیت هر کمپرسور برابر 50 درصد ظرفیت هر مدار میباشد . به این روش کنترل ظرفیت ، تندم (Tandem) گفته میشود . همچنین باید درنظر داشت که در زمان طراحی و خرید از کمپرسورهای مخصوص سری تندم استفاده شود . با این روش میتوان هم از مزایای کاهش هزینه مربوط به یک مدار استفاده نمود و هم میتوانیم کنترل ظرفیت پله ای را داشته باشیم . از الزامات سیستم های تندم بدلیل متغیر بودن ظرفیت سرمایی ، شیر انبساط ( Expantion Valve ) الکترونیک میباشد .

روش تندم جهت اتصال دو کمپرسور در چیلر اسکرال تک مدار

اتصال دو کمپرسور در چیلر تک مدار

روش تریوز(TRIOS) :

روش دیگر جهت کنترل ظرفیت بارسرمایی روش تریوز (TRIOS) میباشد که در این روش 3 کمپرسور به صورت موازی به یک مدار تبرید متصل میشوند که همانند روش تندم ، با استفاده از 3 کمپرسور و با 3/1 ظرفیت هرمدار تبرید طراحی میشود . همچنین استفاده از شیر اکسپنشن الکترونیک قابلیت کنترل ظرفیت بار سرمایی هرمدار چیلر را به 3 پله افزایش میدهد . برای مثال در یک چیلر دو مدار که بصورت TRIOS طراحی شده باشد ، میتوانیم در 6 مرحله در بازه های 12.5 درصد ، ظرفیت چیلر را کنترل کنیم .

روش Trios اتصال 3 کمپرسور در چیلر تک مدار

اتصال 3 کمپرسور در چیلر تک مدار در روش Trios

برد کنترلی آریا تهویه:

بردهای کنترل آریا تهویه مجهز به نمایشگر میباشد ، که با استفاده از سنسورها و برنامه نویسی های پیشرفته امکان کنترل عملکرد و همچنین تنظیمات مورد نظر جهت عملکرد بهینه و هوشمند و مدارهای تبرید را فراهم می آورد .

تابلو برق چیلر اسکرال تک مدار

تابلو برق چیلر هواخنک اسکرال تک مدار

چیلرهای تک مدار اسکرال هوا خنک :

چیلرهای تک مدار به چیلرهایی گفته می شود که از 1 مدار تبرید استفاده میکنند ، که عموما هر مدار تبرید به یک کمپرسور متصل میگردد .
اما در برخی موارد جهت افزایش قابلیت کنترل مصرف انرژی از بیش از یک کمپرسور در هر مدار استفاده میشود که از روش های مرسوم تندم یا تریوز میباشد .
از معایب یک مداربودن چیلر عدم امکان کنترل ظرفیت بار سرمایی چیلر تک مدار اسکرال میباشد . که در صورت استفاده از روش تندم به صورت 50 ، 100 و روش تریوز با ضریب 33 ، 66 ، 100 درصد میتوان ظرفیت چیلر را کنترل کرد .

اواپراتور چیلر تک مدار کندانسور هوایی اسکرال :

اواپراتور شل اند تیوب چیلر هوایی اسکرال تک مدار R22

اواپراتور Shell&Tube چیلر اسکرال تک مدار

در چیلرهای تک مدار از یک اواپراتور از نوع پوسته و لوله ( shell & tube ) بعنوان مبدل انتقال حرارت از آب به سیکل تبرید استفاده میشود . که با نصب سنسورهای مختلف در ورودی و خروجی های این مبدل عملکرد سیستم کنترل و بررسی می گردد . در چیلرهای تک مدار آریا تهویه از یک اواپراتور استفاده میگردد ، که یک مدار به این اواپراتور متصل میگردد . اما در صورت نیاز و درخواست کارفرما میتوان این چیلرها را با 2 اواپراتور نیز طراحی و تولید نمود .