چیلر سه مدار ACSL

چیلر سه مدار اسکرال هوا خنک

چیلر سه مدار به چیلرهایی گفته می شود که از 3 مدار تبرید استفاده میکنند که عموما هر مدار تبرید به یک کمپرسور متصل میگردد . اما در برخی موارد جهت افزایش قابلیت کنترل مصرف انرژی از بیش از یک کمپرسور در هر مدار استفاده میشود که از روش های مرسوم تندم یا تریوز میباشد.

چیلر اسکرال سه مدار

چیلر اسکرال سه مدار هواخنک

مزایای چیلر سه مدار:

از مهمترین مزایای سه  مداربودن چیلر امکان کنترل ظرفیت بار سرمایی به صورت 3/1 ، 3/2  و تمام ظرفیت میباشد . این ویژگی موجب افزایش بهره وری در مصرف انرژی نسبت به مدل های تکمدار میباشد و امکان تولید چیلر در ظرفیت های بالاتر را فراهم می نماید . در شرایطی که بار سرمایی ساختمان کاهش می یابد سیستم به صورت اتوماتیک مدار های فعال خود را کاهش داده و به ترتیب از دو و یک مدار خود استفاده می نماید . در برخی منابع میزان کاهش مصرف انرژی با استفاده از این روش تا 30 % در سال ذکر گردیده است . در صورت استفاده از روش تندم و تریوز امکان کنترل ظرفیت سرمایی در بازه های کوچکتری به ازای هر پله ظرفیت چیلر فراهم خواهد شد.

چیلر اسکرال سه مدار

چیلر اسکرال سه مدار هواخنک

مزیت بعدی چیلرهای سه مدار ضمانت عملکرد بی وقفه این چیلر ها می باشد . زیرا در صورت هرگونه ایراد در عملکرد یک مدار ، دو مدار دیگر به کار خود ادامه خواهند داد و سیستم با 3/2 درصد ظرفیت عمل خواهد نمود . یکی کاربرد های این روش در پروژه هایی می باشد که عملکرد بدون وقفه چیلر اهمیت دارد . در این پروژه ها بعضا هر مدار تا 50 درصد ظرفیت مورد نیاز طراحی می گردد.

چیلر های دو مدار آریا تهویه عموما در ظرفیت های 30 ، 36، 45 ، 60 ، 75  و 90 تن تبرید نامی طراحی و تولید میگردد.

مدار چیلر اسکرال چیست؟

به تعداد خط تبرید در یک چیلر ، مدار گفته میشود که غالبا هر کمپرسور به یک مدار تبرید متصل میگردد . درچیلرهای اسکرال با توجه به محدودیت در ظرفیت های کمپرسور اسکرال جهت رسیدن به ظرفیت های بالا می بایست از چند کمپرسور و به صورت پله ای استفاده نمود . همچنین در مواردی که نوع کاربری ساختمان به گونه ای است که در زمان های مختلف بار سرمایی تغییر میکند از چیلرهای اسکرال با آرایش پله ای استفاده میگردد . همچنین انتقال حرارت در چیلر بر عهده خط تبرید می باشد که ارتباط کمپرسور ، اواپراتور و کندانسور را برقرار مینماید .  اما در مواردی که بخواهیم ظرفیت مدارهای چیلر را نیز به صورت پله ای کنترل کنیم میتوانیم از روش های تندم و تریوز در طراحی مدار تبرید استفاده کنیم.

روش تندم (TANDEM) :

در صورتیکه قصد کنترل ظرفیت بار سرمایی به صورت پله ای در مدارهای چیلر داشته باشیم ، میتوانیم با روش تندم 2 کمپرسور را به یک مدار تبرید متصل کنیم . به این صورت که دو کمپرسور از نوع تندم به صورت موازی در یک مدار تبرید نصب میگردد که ظرفیت هر کمپرسور برابر 50 درصد ظرفیت هر مدار میباشد . به این روش کنترل ظرفیت ، تندم (Tandem) گفته میشود . همچنین باید درنظر داشت که در زمان طراحی و خرید از کمپرسورهای مخصوص سری تندم استفاده شود . با این روش میتوان هم از مزایای کاهش هزینه مربوط به یک مدار استفاده نمود و هم میتوانیم کنترل ظرفیت پله ای را داشته باشیم . از الزامات سیستم های تندم بدلیل متغیر بودن ظرفیت سرمایی ، شیر انبساط ( Expantion Valve ) الکترونیک میباشد.

کمپرسور چیلر اسکرال سه مدار

اتصال دو کمپرسور در چیلر سه مدار

روش تریوز(TRIOS) :

روش دیگر جهت کنترل ظرفیت بارسرمایی روش تریوز (TRIOS) میباشد که در این روش 3 کمپرسور به صورت موازی به یک مدار تبرید متصل میشوند که همانند روش تندم ، با استفاده از 3 کمپرسور و با 3/1 ظرفیت هرمدار تبرید طراحی میشود .  همچنین باید توجه داشت که در این روش نیز میبایست از شیر اکسپنشن الکترونیک جهت کنترل ظرفیت بار سرمایی هرمدار چیلر استفاده نمود ، برای مثال در یک چیلر دو مدار که بصورت TRIOS طراحی شده باشد میتوانیم در 6 مرحله در بازه های 12.5 درصد ، ظرفیت چیلر را کنترل کنیم.

روش Trios اتصال 3 کمپرسور در چیلر سه مدار

اتصال 3 کمپرسور در چیلر سه مدار در روش Trios

اواپراتو چیلرهای سه مدار:

در چیلرهای سه مدار آریا تهویه از دو  اواپراتور پوسته و لوله ( shell & tube )  استفاده میگردد که دو مدار به یک اواپراتور و مدار سوم به مبدل دوم متصل میگردد . اما در صورت نیاز و درخواست کارفرما میتوان این چیلرها را با سه اواپراتور نیز طراحی و تولید نمود.

برد کنترلی آریا تهویه

بردهای کنترل آریا تهویه مجهز به نمایشگر بوده که با استفاده از سنسورها و برنامه نویسی های پیشرفته امکان کنترل عملکرد و همچنین تنظیمات مورد نظر جهت عملکرد بهینه و هوشمند ومدارهای تبرید را فراهم می آورد . در چیلرهای سه مدار آریا تهویه از دو برد کنترل استفاده میگردد.

تابلو برق چیلر اسکرال سه مدار

برد کنترل چیلر اسکرال آریا تهویه