اتاق تمیز

اتاق تمیز چیست ؟

اتاق تمیز مکانهای نامیده میشود . که بتوانیم میزان ذرات و غبار را در توسط فیلترینگ و در مرحله آخر توسط فیلتر هپا کنترل کنیم و جهت اموری مثل اتاق عمل یا فعالیت صنایع خاص مثل داروسازی ، لبنی ، الکترونیک و یا هوا فضا کاربرد دارد.

توضیحات اتاق تمیز

Clean Room به عبارتی محیطی است که بتوانیم تعداد ذرات را در آن کنترل کنیم . و به عبارتی اتاق استریل نیست بلکه کنترل ذرات در آن بر اساس کلاس آن مهم است . و کارمندان میبایست با لباس و پوشش و دستکش و کلاه و ماسک وارد شوند . و طراحی تجهیزات به نحوی است که هیچ گونه ذراتی تولید نشود و بر اساس نوع کاربری از لحاظ جریان به دو گروه جریان لامینار ( یا آرام ) و جریان گردشی تقسیم میشوند .
برخی اتاقها دارای فشار مثبت نیز می باشند که ذرات و غبار از آن خارج میشوند . جهت اجرا میبایست در کلاسهای مختلف اتاق تمیز هوای مورد نیاز توسط دستگاه هواساز فیلترینگ اولیه شود و در نهایت از فیلتر هپا ( Hepa Filters ) گذر کند . که معمولا در مرحله آخر فیلتریک از فیلتر باکس یا لامینار فلو استفاده میشود .

این اتاقها در 6 گرید مختلف ساخته و اجرا میشود . گرید 1 ، 10 ، 100 ، 1000 ، 10000 ، 100000 که بر اساس نوع کاربری و نیاز گرید آن و فیلترینگ مشخص میشود . به عنوان مثال اتاق عمل که یکی از پر کاربردترین کلین روم ها می باشد . با گرید 10000 باید اجرا شود . که جهت این کار باید یک هواساز هایژنیک نصب کنیم که بتوانیم هم سرما و گرما مورد نیاز اتاق عمل را تامین کنیم و هم بتوانیم تعویض هوا را انجام دهیم ، و نیز 3 بستر فیلتر در هواساز نصب کنیم . که شامل پیش فیلتر گرید G4 ، فیلتر کیسه ای F6 ، فیلتر کیسه ای F8 باشد . و در داخل اتاق عمل نیز لامینار فلو که داخل آن فیلتر هپا با گرید H13 میباشد نصب کنیم . روش دیگری نیز جهت گرید بندی اتاق تمیز بر گرفته از استاندارد ایزو داریم که در آن Iso3 معادل کلاس 1 میشود و به همین صورت با افزایش کلاس شماره ایزو میشود و Iso8 معادل کلاس 100000 تعیین میشود .