فن کویل، کوچکترین جزء سیستم تهویه مطبوع می باشد که حداقل از اجزای موتور، فن دمنده هوا و کویل تشکیل شده است و در انواع سقفی توکار و کانالی توسط شرکت آریا تهویه تولید و توزیع می گردد. با اتصال فن کویل به چیلر و پکیج و عبور هوا از بین کویل های سرد یا گرم، گرمایش و سرمایش در فصول مورد نیاز تامین می گردد و دمای هراتاق توسط ترموستات نصب شده کنترل می گردد. فن کویل ها مصارف مسکونی، تجاری و صنعتی دارند.

فن کویل کانالی (Channel Fan Coil)
* هوادهی از 600 CFM الی  3000 CFM
* طراحی شده در 8 مدل با هوادهی متنوع
* مزایای فن کوئل کانالی
قابل اتصال به دریچه های خطی (Linear) جهت توزیع گسترده هوا
توزیع هوای یکنواخت در محیط بوسیله کانال
قابلیت استفاده ازترموستات 9 دور کنترل حجم هوا نسبت به دما
فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپلین قابل شستشو
جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا
رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای
الکترو موتور تکفاز با سه دور
قابلیت ساخت با الکتروفن کوپل مستقیم
قابل تبدیل به سیستم حجم متغییر هوا (VAV)

برچسب ها:

مشخصات فنی فن کویل کانالی

  • ظرفیت
   • ظرفیت هوادهی (CFM(M3/H (1000)600
   • ظرفیت گرمایی (BTU/H(Kcal/H (6.16)21000
   • ظرفیت سرمایش BTU/H (13.2)45000
  • مشخصات فیزیکی
   • ابعاد (CM) 80x70x30
   • وزن (Kg) 45
  • مصرف برق
   • جریان مصرفی (A) 1.3
   • توان مصرفی (W) 125
  • اتصالات
   • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپیلن قابل شستشو
  • سایر مشخصات
   • تراز صدا (db) 38
   • الکتروموتور تک فاز با سه دور
   • کاربری خانگی, تجاری-اداری
   • مزایا رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای قابلیت استفاده از ترموستات 9 دورکنترل حجم هوا نسبت به دما جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا قابلیت ساخت با الکتروفن کویل مستقیم قابلیت تبدیل به سیستم حجم متغیر هوا(VAV)
  • ظرفیت
   • ظرفیت هوادهی (CFM(M3/H (1350)800
   • ظرفیت گرمایی (BTU/H(Kcal/H (15.5)53000
   • ظرفیت سرمایش BTU/H (8.2)28000
  • مشخصات فیزیکی
   • ابعاد (CM) 90x70x30
   • وزن (Kg) 60
  • مصرف برق
   • جریان مصرفی (A) 1.6
   • توان مصرفی (W) 160
  • اتصالات
   • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپیلن قابل شستشو
  • سایر مشخصات
   • تراز صدا (db) 38
   • الکتروموتور تک فاز با سه دور
   • کاربری خانگی, تجاری-اداری
   • مزایا رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای قابلیت استفاده از ترموستات 9 دورکنترل حجم هوا نسبت به دما جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا قابلیت ساخت با الکتروفن کویل مستقیم قابلیت تبدیل به سیستم حجم متغیر هوا(VAV)
  • ظرفیت
   • ظرفیت هوادهی (CFM(M3/H (1700)1000
   • ظرفیت گرمایی (BTU/H(Kcal/H (21.4)73000
   • ظرفیت سرمایش BTU/H (10.1)34700
  • مشخصات فیزیکی
   • ابعاد (CM) 90x75x35
   • وزن (Kg) 65
  • مصرف برق
   • جریان مصرفی (A) 1.8
   • توان مصرفی (W) 180
  • اتصالات
   • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپیلن قابل شستشو
  • سایر مشخصات
   • تراز صدا (db) 38
   • الکتروموتور تک فاز با سه دور
   • کاربری خانگی, تجاری-اداری
   • مزایا رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای قابلیت استفاده از ترموستات 9 دورکنترل حجم هوا نسبت به دما جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا قابلیت ساخت با الکتروفن کویل مستقیم قابلیت تبدیل به سیستم حجم متغیر هوا(VAV)
  • ظرفیت
   • ظرفیت هوادهی (CFM(M3/H (2000)1200
   • ظرفیت گرمایی (BTU/H(Kcal/H (25.5)87000
   • ظرفیت سرمایش BTU/H (12.3)42000
  • مشخصات فیزیکی
   • ابعاد (CM) 100x75x35
   • وزن (Kg) 70
  • مصرف برق
   • جریان مصرفی (A) 2
   • توان مصرفی (W) 230
  • اتصالات
   • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپیلن قابل شستشو
  • سایر مشخصات
   • تراز صدا (db) 38
   • الکتروموتور تک فاز با سه دور
   • کاربری خانگی, تجاری-اداری
   • مزایا رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای قابلیت استفاده از ترموستات 9 دورکنترل حجم هوا نسبت به دما جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا قابلیت ساخت با الکتروفن کویل مستقیم قابلیت تبدیل به سیستم حجم متغیر هوا(VAV)
  • ظرفیت
   • ظرفیت هوادهی (CFM(M3/H (2700)1600
   • ظرفیت گرمایی (BTU/H(Kcal/H (34.4)117500
   • ظرفیت سرمایش BTU/H (16.8)57300
  • مشخصات فیزیکی
   • ابعاد (CM) 115x80x40
   • وزن (Kg) 90
  • مصرف برق
   • جریان مصرفی (A) 2.5
   • توان مصرفی (W) 300
  • اتصالات
   • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپیلن قابل شستشو
  • سایر مشخصات
   • تراز صدا (db) 42
   • الکتروموتور تک فاز با سه دور
   • کاربری خانگی, تجاری-اداری
   • مزایا رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای قابلیت استفاده از ترموستات 9 دورکنترل حجم هوا نسبت به دما جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا قابلیت ساخت با الکتروفن کویل مستقیم قابلیت تبدیل به سیستم حجم متغیر هوا(VAV)
  • ظرفیت
   • ظرفیت هوادهی (CFM(M3/H (3400)2000
   • ظرفیت گرمایی (BTU/H(Kcal/H (41.6)142000
   • ظرفیت سرمایش BTU/H (18.6)63500
  • مشخصات فیزیکی
   • ابعاد (CM) 120x80x45
   • وزن (Kg) 110
  • مصرف برق
   • جریان مصرفی (A) 3.2
   • توان مصرفی (W) 450
  • اتصالات
   • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپیلن قابل شستشو
  • سایر مشخصات
   • تراز صدا (db) 45
   • الکتروموتور تک فاز با سه دور
   • کاربری خانگی, تجاری-اداری
   • مزایا رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای قابلیت استفاده از ترموستات 9 دورکنترل حجم هوا نسبت به دما جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا قابلیت ساخت با الکتروفن کویل مستقیم قابلیت تبدیل به سیستم حجم متغیر هوا(VAV)
  • ظرفیت
   • ظرفیت هوادهی (CFM(M3/H (4200)2500
   • ظرفیت گرمایی (BTU/H(Kcal/H (51)174000
   • ظرفیت سرمایش BTU/H (3/0)78300
  • مشخصات فیزیکی
   • ابعاد (CM) 130x80x45
   • وزن (Kg) 120
  • مصرف برق
   • جریان مصرفی (A) 3.2
   • توان مصرفی (W) 450
  • اتصالات
   • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپیلن قابل شستشو
  • سایر مشخصات
   • تراز صدا (db) 45
   • الکتروموتور تک فاز با سه دور
   • کاربری خانگی, تجاری-اداری
   • مزایا رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای قابلیت استفاده از ترموستات 9 دورکنترل حجم هوا نسبت به دما جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا قابلیت ساخت با الکتروفن کویل مستقیم قابلیت تبدیل به سیستم حجم متغیر هوا(VAV)
  • ظرفیت
   • ظرفیت هوادهی (CFM(M3/H (5100)3000
   • ظرفیت گرمایی (BTU/H(Kcal/H (62.1)212000
   • ظرفیت سرمایش BTU/H (29.3)100000
  • مشخصات فیزیکی
   • ابعاد (CM) 160x80x45
   • وزن (Kg) 140
  • مصرف برق
   • جریان مصرفی (A) 5
   • توان مصرفی (W) 600
  • اتصالات
   • فیلتر آلومینیومی یا پلی پروپیلن قابل شستشو
  • سایر مشخصات
   • تراز صدا (db) 50
   • الکتروموتور تک فاز با سه دور
   • کاربری خانگی, تجاری-اداری
   • مزایا رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای قابلیت استفاده از ترموستات 9 دورکنترل حجم هوا نسبت به دما جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا قابلیت ساخت با الکتروفن کویل مستقیم قابلیت تبدیل به سیستم حجم متغیر هوا(VAV)
guest
امتیاز به محصول
بازخوردهای درون خطی
نمایش همه نظرات