(دیدگاه 1 کاربر)

در این مدل از هواساز، سرمایش بدین صورت رخ می دهد که هوا از بین کویل هایDX که توسط سیکل تبرید تراکمی و کمپرسور سرد گشته اند عبور می کند و خنک می شود. با استفاده از این روش، هوا با کیفیتی بالاتر و یکنواخت تر نسبت به نوع تبخیری مورد بهره برداری قرار می گیرد. توزیع گرما در فصول سرد توسط پکیج صورت می گیرد. این مدل از هواساز ها در پروژه های مسکونی و تجاری کوچک کاربرد دارد.

در این مدل از هواساز، سرمایش بدین صورت رخ می دهد که هوا از بین کویل هایDX که توسط سیکل تبرید تراکمی و کمپرسور سرد گشته اند عبور می کند و خنک می شود. با استفاده از این روش، هوا با کیفیتی بالاتر و یکنواخت تر نسبت به نوع تبخیری مورد بهره برداری قرار می گیرد. توزیع گرما در فصول سرد توسط پکیج صورت می گیرد. این مدل از هواساز ها در پروژه های مسکونی و تجاری کوچک کاربرد دارد.

برچسب ها:

مشخصات فنی هواساز DX

  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 1.5
   • سرمایش NO.BTU/h 18000
   • سرمایش AC. Kw* 3.5
   • گرمایش BTU/h 40000
   • گرمایش KCal/h 10000
   • گرمایش Kw 11.7
   • هوادهی C.F.M 600
   • هوادهی M3/h 1000
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 1.2
   • هواساز Kw 0.23
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase تکفاز
   • کندانسور A 6.7
   • کندانسور Kw 1.45
  • کمپرسور
   • مدل Rotary
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 70x70x40
   • هواساز عمودی Cm 70x40x80
   • کندانسور Cm 90x35x45
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 55
   • هواساز عمودی Kg 60
   • کندانسور Kg 55
  • تراز صدا (MAX)
   • db 35
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 1/2
   • خط گاز مبرد mm 12
   • خط مایع مبرد in 1/4
   • خط مایع مبرد mm 6
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 3/4
   • کویل mm 20
  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 2
   • سرمایش NO.BTU/h 24000
   • سرمایش AC. Kw* 53
   • گرمایش BTU/h 46000
   • گرمایش KCal/h 11500
   • گرمایش Kw 13.5
   • هوادهی C.F.M 800
   • هوادهی M3/h 1360
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 2
   • هواساز Kw 0.4
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase تکفاز
   • کندانسور A 8.4
   • کندانسور Kw 1.82
  • کمپرسور
   • مدل Rotary
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 70x75x45
   • هواساز عمودی Cm 70x40x90
   • کندانسور Cm 102x35x45
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 60
   • هواساز عمودی Kg 65
   • کندانسور Kg 65
  • تراز صدا (MAX)
   • db 35
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 1/2
   • خط گاز مبرد mm 12
   • خط مایع مبرد in 3/4
   • خط مایع مبرد mm 10
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 1
   • کویل mm 25
  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 2.5
   • سرمایش NO.BTU/h 30000
   • سرمایش AC. Kw* 7.1
   • گرمایش BTU/h 58000
   • گرمایش KCal/h 14500
   • گرمایش Kw 16.99
   • هوادهی C.F.M 800
   • هوادهی M3/h 1360
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 2
   • هواساز Kw 0.4
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase تکفاز
   • کندانسور A 10.6
   • کندانسور Kw 2.36
  • کمپرسور
   • مدل Rotary
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 75x75x45
   • هواساز عمودی Cm 75x45x90
   • کندانسور Cm 102x35x55
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 75
   • هواساز عمودی Kg 80
   • کندانسور Kg 78
  • تراز صدا (MAX)
   • db 35
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 5/8
   • خط گاز مبرد mm 16
   • خط مایع مبرد in 3/4
   • خط مایع مبرد mm 10
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 1
   • کویل mm 25
  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 3
   • سرمایش NO.BTU/h 35000
   • سرمایش AC. Kw* 8.8
   • گرمایش BTU/h 70000
   • گرمایش KCal/h 17500
   • گرمایش Kw 20.5
   • هوادهی C.F.M 1000
   • هوادهی M3/h 1700
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 2.3
   • هواساز Kw 0.45
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase تکفاز
   • کندانسور A 13.5
   • کندانسور Kw 2.8
  • کمپرسور
   • مدل Rotary
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 85x80x45
   • هواساز عمودی Cm 85x45x100
   • کندانسور Cm 102x35x70
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 90
   • هواساز عمودی Kg 100
   • کندانسور Kg 85
  • تراز صدا (MAX)
   • db 38
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 5/8
   • خط گاز مبرد mm 16
   • خط مایع مبرد in 3/4
   • خط مایع مبرد mm 10
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 1
   • کویل mm 25
  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 3.5
   • سرمایش NO.BTU/h 41000
   • سرمایش AC. Kw* 10.2
   • گرمایش BTU/h 90000
   • گرمایش KCal/h 22500
   • گرمایش Kw 26.4
   • هوادهی C.F.M 1100
   • هوادهی M3/h 1870
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 2.4
   • هواساز Kw 0.47
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase تکفاز
   • کندانسور A 16.1
   • کندانسور Kw 3.35
  • کمپرسور
   • مدل Rotary Or Scroll
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 100x85x45
   • هواساز عمودی Cm 90x50x100
   • کندانسور Cm 102x35x95
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 105
   • هواساز عمودی Kg 105
   • کندانسور Kg 118
  • تراز صدا (MAX)
   • db 38
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 5/8
   • خط گاز مبرد mm 16
   • خط مایع مبرد in 3/4
   • خط مایع مبرد mm 10
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 1
   • کویل mm 25
  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 4
   • سرمایش NO.BTU/h 48000
   • سرمایش AC. Kw* 12.1
   • گرمایش BTU/h 90000
   • گرمایش KCal/h 22500
   • گرمایش Kw 26.4
   • هوادهی C.F.M 1400
   • هوادهی M3/h 2380
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 3.6
   • هواساز Kw 0.7
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase تکفاز
   • کندانسور A 18.5
   • کندانسور Kw 3.8
  • کمپرسور
   • مدل Rotary Or Scroll
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 120x80x45
   • هواساز عمودی Cm 120x48x90
   • کندانسور Cm 102x35x105
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 120
   • هواساز عمودی Kg 130
   • کندانسور Kg 127
  • تراز صدا (MAX)
   • db 38
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 5/8
   • خط گاز مبرد mm 16
   • خط مایع مبرد in 3/4
   • خط مایع مبرد mm 10
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 1
   • کویل mm 25
  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 4
   • سرمایش NO.BTU/h 48000
   • سرمایش AC. Kw* 12.1
   • گرمایش BTU/h 90000
   • گرمایش KCal/h 22500
   • گرمایش Kw 26.4
   • هوادهی C.F.M 1400
   • هوادهی M3/h 2380
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 3.6
   • هواساز Kw 0.7
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase سه فاز
   • کندانسور A 6.85
   • کندانسور Kw 3.8
  • کمپرسور
   • مدل Rotary Or Scroll
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 120x80x45
   • هواساز عمودی Cm 120x48x90
   • کندانسور Cm 102x35x105
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 120
   • هواساز عمودی Kg 130
   • کندانسور Kg 127
  • تراز صدا (MAX)
   • db 40
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 5/8
   • خط گاز مبرد mm 16
   • خط مایع مبرد in 3/4
   • خط مایع مبرد mm 10
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 1
   • کویل mm 25
  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 5
   • سرمایش NO.BTU/h 58000
   • سرمایش AC. Kw* 14.75
   • گرمایش BTU/h 120000
   • گرمایش KCal/h 30000
   • گرمایش Kw 35.1
   • هوادهی C.F.M 2000
   • هوادهی M3/h 3400
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 4.5
   • هواساز Kw 0.95
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase سه فاز
   • کندانسور A 8.85
   • کندانسور Kw 4.6
  • کمپرسور
   • مدل Scroll
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 95x90x65
   • هواساز عمودی Cm 95x65x100
   • کندانسور Cm 102x40x125
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 130
   • هواساز عمودی Kg 145
   • کندانسور Kg 130
  • تراز صدا (MAX)
   • db 40
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 5/8
   • خط گاز مبرد mm 16
   • خط مایع مبرد in 1/2
   • خط مایع مبرد mm 12
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 1 1/4
   • کویل mm 32
  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 6
   • سرمایش NO.BTU/h 72000
   • سرمایش AC. Kw* 17.9
   • گرمایش BTU/h 136000
   • گرمایش KCal/h 34000
   • گرمایش Kw 40
   • هوادهی C.F.M 2000
   • هوادهی M3/h 3400
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 4.5
   • هواساز Kw 0.95
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase سه فاز
   • کندانسور A 9.6
   • کندانسور Kw 5.4
  • کمپرسور
   • مدل Scroll
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 95x90x65
   • هواساز عمودی Cm 95x65x100
   • کندانسور Cm 115x40x125
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 130
   • هواساز عمودی Kg 145
   • کندانسور Kg 155
  • تراز صدا (MAX)
   • db 40
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 3/4
   • خط گاز مبرد mm 22
   • خط مایع مبرد in 1/2
   • خط مایع مبرد mm 12
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 1 1/4
   • کویل mm 32
  • ظرفیت
   • سرمایش No. T.R 8
   • سرمایش NO.BTU/h 94000
   • سرمایش AC. Kw* 23.8
   • گرمایش BTU/h 165000
   • گرمایش KCal/h 41250
   • گرمایش Kw 48.3
   • هوادهی C.F.M 2400
   • هوادهی M3/h 4100
  • مصرف برق
   • نوع برق مصرفی هواساز Phase تکفاز
   • هواساز A 4.8
   • هواساز Kw 1
   • نوع برق مصرفی کندانسور Phase سه فاز
   • کندانسور A 11.4
   • کندانسور Kw 6
  • کمپرسور
   • مدل Scroll
  • ابعاد (LxDxH)
   • هواساز افقی Cm 115x90x65
   • هواساز عمودی Cm 115x65x100
   • کندانسور Cm 125x40x25
  • وزن
   • هواساز افقی Kg 155
   • هواساز عمودی Kg 170
   • کندانسور Kg 168
  • تراز صدا (MAX)
   • db 45
  • اتصالات
   • خط گاز مبرد in 3/4
   • خط گاز مبرد mm 22
   • خط مایع مبرد in 5/8
   • خط مایع مبرد mm 16
   • درین in 3/4
   • درین mm 20
   • کویل in 1 1/2
   • کویل mm 40
guest
امتیاز به محصول
بازخوردهای درون خطی
نمایش همه نظرات