محاسبه ابعاد کانال دستگاه های تهویه مطبوع
محاسبه ابعاد کانال دستگاه های تهویه مطبوع یکی از حساس ترین حوزه های تاسیسات می باشد. امروز از سری مقالات آریا تهویه قصد داریم شما را بیشتر با محاسبه ابعاد کانال دستگاه های تهویه مطبوع با استفاده از نرم افزار Duct Sizer آشنا کنیم. محاسبه کانال دستگاه های هواساز یک مرحله ای افقی: AT-SSHT ،AT-SSV […]
هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
حضور شرکت آریا تهویه خراسان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران در تاریخ 29 مهرماه تا 2 آبان ماه 1398