همانطور که در مقالات قبل اشاره کردیم محاسبات و طراحی دستگاه ها تهویه مطبوع جزو اساسی ترین موضوعات این حوزه می باشد. امروز از سری مقالات آریا تهویه قصد داریم شما را بیشتر با محاسبه ظرفیت دستگاه های هواساز آشنا کنیم.

 

  • محاسبه ی ظرفیت دستگاه هواساز تبخیری یک مرحله ای (زنت یا ایرواشر)

محاسبه ظرفیت دستگاه های هواساز از نوع دستگاه های تبخیری یک مرحله ای مانند کولرهای آبی با متناسب حجم هوادهی در تعداد تخمینی هوا انجام می شود. برای محاسبه ظرفیت دستگاه های هواساز تبخیری یک مرحله ای باید از رابطه ایی که در ادامه برای شما بازگو می کنیم استفاده نمایید.

حجم هوادهی(Cfm) :

برای محاسبه دستگاه های تبخیری یک مرحله اسس باید مساحت زیر بنا که بر مبنای متر مربع می باشد را با ارتفاع مفید سقف و عدد 35.29 که ضریب تبدیل متر مکعب بر فوت مکعب می باشد را با تعداد بار تعویض هوا و عدد 60 که تبدیل ساعت به دقیقه می باشد ضرب نمایید. که به طور کلی به شکل زیر می شود.

مساحت زیر بنا (متر مربع)* ارتفاع مفید سقف(معمولا 2.9 متر) *35.29(ضریب تبدیل متر مکعب بر فوت مکعب)* تعداد بار تعویض هوا ( 18الی 20 بار در ساعت) * 60(برای تبدیل ساعت به دقیقه )

همانطور که در رابطه بالا مشاهده می کنید برای محاسبه باید تعداد بار تعویض هوا را 18 و بار دیگر 20 در نظر بگیرید. و پس از انجام این کار به کاتالوگ دستگاه مراجعه کرده و دستگاه با ظرفیت مطلوب را انتخاب کنید.

محاسبه ظرفیت دستگاه های هواساز

نکته 1:  توجه کنید که جهت سوله ها که ارتفاع آن زیاد می باشند ارتفاع مفید را باید در نظر می گیریم یعنی بعد از 3 متر نصف ارتفاع باقی مانده را حساب می کنیم به طور مثال: سوله با ارتفاع 6 متر می شود 4.5 متر مفید.

نکته2: طبق تجربه کارشناسان آریا تهویه اگر سوله گرمازا نباشد (سوله گرمازا همانند:پخت نان و شیرینی و پزی) می شود تعویض هوا  را 15 بار در نظر گرفت.

نکته3: در آخر اگر سوله پروژه خیلی مرتفع باشد ولی ماشین آلات و افراد در ارتفاع پایین و مفید باشند. ارتفاع را بایست بیشتر از 6 متر در نظر نگیرید.

                           

محاسبه ی بار سرمایی:

  • نحوه محاسبات بازاری:

در روش نحوه محاسبات بازاری به ازای هر 30 مترمربع از مساحت فضای مورد نظر 1 تن تبرید سرما برای قدرت سرمایی دستگاه  باید در نظر بگیرید. (1 ton-ref = 1200 btu/hr = 3412 w)

  • نحوه محاسبات سریع:

در روش نحوه محاسبات سریع  بعد از محاسبه مساحت زیربنا مورد نظر برای دستگاه به روش زیر عمل کنید.

در ابتدا عدد زیربنا را به فوت مربع تبدیل کرده(*10.75) سپس با توجه به مکان مورد نظر نوع بار سرمایشی و مقدار آن به جداول تخمین بار سرمایی (موجود در سایت شرکت آریا تهویه) مراجعه کنید و  مقدار بار سرمایی را بدست آورید.

به طور مثال محاسبات را برای یک آپارتمان مسکونی واقع در شهر مشهد در نظر بگیرید و با زیربنای مساحتی مفید  200 متر مربع انجام دهید:

200 ×10.75 = 2150   ft^2

 

برای یک اپارتمان مسکونی در شهر مشهد، می بایست بار سرمایی را متوسط در نظر بگیرید. سپس به جداول تخمین بار سرمایی مراجعه نمایید و مقدار بار سرمایی در نظر گرفته شده برای این شرایط را انتخاب کنید.

 

بعد از انتخاب عدد بار سرمایی، مساحت زیربنای بدست آمده را بر حسب فوت مربع بر ان تقسیم نمایید. عدد به بدست آمده بار سرمایی برحسب تن تبرید می باشد.

بارسرمایی برای این ساختمان مسکونی که مثال زدیم به طور زیر می باشد:

2150 ÷ 400 = 5.4 ton_ref

محاسبه ظرفیت دستگاه های هواساز

  • نحوه محاسبه و انتخاب دستگاه هواساز DX :

برای محاسبه ظرفیت دستگاه های هواساز DX  با توجه به عدد بدست آمده برای بار سرمایی بر حسب تن تبرید به جدول مشخات و کاتالوگ دستگاه های هواساز شرکت آریا تهویه مراجعه نمایید. و نوع دستگاه را انتخاب کنید.

نحوه محاسبه و انتخاب دستگاه هواساز DX

به طوذ مثال برای انتخاب دستگاه ساختمان فرضی مذکور، با توجه به عدد بار سرمایی بدست آمده برحسب تن تبرید (5.4 Ton_ref) دستگاه  AT-DXH-8  با بار و ظرفیت سرمایی 6 تن تبرید را انتخاب کنید. معمولا در انتخاب دستگاه بار را کمی دست بالاتر باید بگیرید.

  • مینی چیلر:

برای محاسبه دستگاه مینی چیلر با توجه به عدد بدست آمده بار سرمایی بر حسب تن تبرید مثل انتخاب دستگاه مینی چیلر به جدول و کاتالوگ دستگاه مینی چیلر ساخت شرکت آریا تهویه مراجعه کنید و دستگاه مورد نیاز خود را با توجه به محاسبات انجام شده انتخاب نمایید.

نحوه محاسبه دستگاه مینی چیلر

به طور مثال برای انتخاب دستگاه ساختمان فرضی مذکور ، با توجه به عدد بار سرمایی بدست آمده برحسب تن تبرید (5.4 Ton_ref) دستگاه  AT-MCH -7   با بار و ظرفیت سرمایی 6  تن تبرید را باید انتخاب کنبد. در بیشتر اوقات در انتخاب دستگاه بار را کمی دست بالاتر بگیرید.

  • انتخاب فن کویل:

 واحد سرمایی Ton-ref بدست آمده را به Btu/hr تبدیل کنید و بر مساحت مفید مکان مورد نظر برحسب مترمربع تقسیم کنید. در این صورت مقدار بار سرمایی برای هر متر مربع از مکان بر حسب واحد Btu بدست خواهد آمد.حال می توان مقدار بار سرمایی برای هر دستگاه در هر ناحیه مکان مورد نظر را تخمین برنید. سپس به جدول کاتالوگ فن کویل ساخت شرکت اریا تهویه مراجعه کنید و فن کویل مورد نیاز برای مکان و فضای مورد نظر را انتخاب نمایید.

 

توجه داشته باشید که به منظور آسایش و کم کردن سروصدا در هنگام کار کردن دستگاه در دور بالا، بار سرمایشی را حدود 30%-35% بیشتر بگیرید که دستگاه با سرعت کار کمتری بار سرمایی مورد نظر را ایجاد کند که این موجب کمتر شدن صدای فن و دستگاه و در نتیجه آسایش بیشتر خواهد شد. (معمولا در انتخاب دستگاه برای اتاق ها ظرفیت هوادهی دستگاه را کمتر از  300cfm نمی گیرند  )

به طور مثال برای انتخاب دستگاه فن کویل آرپارتمان مذکور با بار سرمایی بدست آمده به صورت زیر عمل کنید.:

فرض کنید که 200 متر زیر بنای مفید آپارتمان شامل یک هال 110 متری و 3 اتاق 30 متری می باشد. با انتخاب 2 دستگاه فن کویل برای هال و پذیرایی و  1 دستگاه فن کویل برای هر اتاق ، محاسبات به صورت زیر انجام می شود: (برای این مکان از فن کوی سقفی استفاده کنید.)

 

5.4 ton_ref   ×  12000  = 64800 btu/hr

 

For getting overestimate —˃

بار سرمایی را 30 درصد بیشتر بگیرید.

64800  ×  1.3 =  84240  btu / hr

 

Calculate for each meter of the space —— ˃

 

84240  ÷ 200  = 421.2   btu / (hr . m^2)

Calculating load for each room —— ˃

 

421.2  × 30 = 12636  btu/hr

 

Calculating load for  hall and other space!  ——

421.2  ×  110  =  46332 btu/hr

 

اکنون با توجه به بار سرمایی بدست آمده برای هر ناحیه به جدول کاتالوگ دستگاه فن کویل سقفی شرکت آریا تهویه مراجعه کنید و دستگاه فن کویل مورد نیاز را برای هر مکان  انتخاب کنید.(شکل 12)

نحوه محاسبه انتخاب فن کویل

با توجه به جدول کاتالوگ بالا برای دستگاه های اتاق دستگاه  AT-FC-400CD  با حجم هوادهی 400 cfm  را انتخاب کنید (معمولا برای انتخاب دستگاه از کاتالوگ بار را دست بالا بگیرید)

با توجه به جدول کاتالوگ بالا برای دستگاه های اتاق دستگاه  AT-FC-1600CD  با حجم هوادهی  1600 cfm را انتخاب کنید (معمولا برای انتخاب دستگاه از کاتالوگ بار را دست بالا بگیرید)

 

جدول کاتالوگ کامل فن کویل ها:

نحوه محاسبه انتخاب فن کویل

 

شما می توانید با استفاده از اپلیکیشن آریا تهویه تمامی محاسبات دستگاه های تهویه مطبوع را انجام دهید و به کاتالوگ های محصولات آریا تهویه دسترسی داشته باشید. امیدواریم از مقاله محاسبه ظرفیت دستگاه های هواساز بهره کافی را برده باشید. شما می‌توانید از قسمت دیدگاه ها نظرات خود را باما در میان بگذارید.

4 2 رای
امتیازدهی به مقاله
مقاله های مرتبط
چیلر و مینی چیلر چه تفاوت هایی دارند؟
 چیلر و مینی چیلر چه تفاوت هایی دارند؟  تفاوت چیلر و مینی چیلر چیست؟ در چه فضاهایی بهتر است از مینی چیلر استفاده کنیم ؟ صرفه اقتصادی استفاده از کدام یک از این دو دستگاه از دیگری بیشتر است؟. قیمت و هزینه جانبی کدام پائین تر است ؟ در این مقاله سعی می کنیم با […]
انتخاب لامینار فلو مناسب اتاق عمل
لامینار فلو اتاق عمل لامینار فلو اتاق عمل ( Laminar Air Flow ) نسل جدیدی از دستگاههای توزیع فشارهوا یکنواخت در محیط میباشد که برای اتاق عمل جراحی بیمارستان بگونه ای طراحی شده اند که محیط روی تخت جراحی و اطراف آن را به فضایی عاری از میکروب ، ویروس و سایر آلودگی ها تبدیل […]
چیلر تراکمی هوا خنک
چیلر تراکمی هوا خنک چیلر تراکمی هوا خنک چرخه تبرید شبیه چرخه یخچال است . با این تفاوت که در اینجا در اواپراتور آب یا هوا خنک می شود . این چرخه شامل کمپرسور ، کندانسور ، شیر انبساط ، اواپراتور ، و لوازم کنترل و انواع کمپرسور از نوع پیستونی ، اسکرال  ، اسکرو […]
عضویت
به من اطلاع بده وقتی که
guest
1 دیدگاه
بازخوردهای درون خطی
نمایش همه نظرات